Tjänster - fysioterapi

Varför friskvård?

Alla hundar kan skada sig i det vardagliga livet. Många hundägare märker en avlastning hos hunden eller förändring i hundens rörelsemönster, men ingen smärta. Det tar lång tid innan hunden visar att den har ont.

Ett primärt problem leder snabbt till ett sekundärt problem - hundens kropp ska fungera i sin helhet.
Därför är förebyggande friskvårdskontroller och friskvårdsträning värt att investera i. Det är alltid bättre att förebygga med friskvård än att behöva rehabilitera en skada som man hade kunnat undvika eller funnit tidigare.

Att ha sin hund i en bra grundform minskar skaderisken och hunden har större chans att leva ett långt och friskt liv! 

Rehabilitering  

Är din hund i behov av rehabilitering på grund av en diagnostiserad skada?

Vi lägger upp en rehabiliteringsplan utefter individens förutsättningar, behov och möjligheter. 

Vi går igenom övningar kontinuerligt och lägger till, justerar, försvårar eller tar bort övningar i träningsprogrammet beroende på hur det har gått hemma mellan uppföljningarna. 

Hit är man välkommen både med och utan remiss! Kan inte jag hjälpa dig personligen, så hjälper jag dig och din hund att hamna på rätt plats där rätt kompetens finns.

Om du har en försäkring där du kan få ersättning för rehabilitering så bör din veterinär skicka en remiss hit. Underlaget behövs för att det ska vara ersättningsbart via hundens försäkring.