Lymfmassage

Lymfsystemet kallas ofta för "det bortglömda systemet". Och det är just vad det är, både hos våra hundar men tyvärr även hos oss människor.

Lymfsystemet är en enormt viktig del för immunförsvaret. Här transporteras all kroppens vätska, däribland vita blodkroppar och slaggprodukter. Det kan liknas vid "kroppens avlopp" där huvudsyftet är att föra bort slagg som till exempel döda celler, gifter, rester av mediciner, virus, bakterier, och fett. Det är oerhört viktigt att systemet får jobba och att det inte blir stopp som gör att slagg och gifter fastnar i kroppen. Stopp i lymfsystemet ger en ökad risk för infektioner, inflammationer, bakterietillväxter och flertalet allvarliga sjukdomar. Det leder också till att bindväven blir stram, vätskefylld och hunden känns och ser ofta väldigt tjock ut. En stram bindväv är väldigt obehaglig för hunden och kan begränsa dess rörelser som snabbt leder till sekundära spänningar och problem.

Bindväven skadas och stoppas upp av allt från slag (krock med andra hundar, ramlingar/snubblingar, grenar som slår osv), stick (ex. sprutor), stress, chock eller operationsingrepp och gamla ärr.

Med lymfmassage arbetas bindväven/fascian igenom för att kunna lossas på, så att lymfvätskan kan föras och tas fram till stationerna i kroppen som gör att vätskan kan börja arbetas med och föras ut ur kroppen via urinen.

Kostnad: 500 kr
5-kort: 2100 kr
10-kort: 4000 kr