Rehabilitering

Är din hund i behov av rehabilitering på grund av en diagnostiserad skada?

Vi lägger upp en rehabiliteringsplan utefter individens förutsättningar, behov och möjligheter.

Vi går igenom övningar kontinuerligt och lägger till, justerar, försvårar eller tar bort övningar i träningsprogrammet beroende på hur det har gått hemma mellan uppföljningarna.

Hit är man välkommen både med och utan remiss! Kan inte jag hjälpa dig, så hjälper jag dig gärna att hamna på rätt plats där rätt kompetens finns.

Om du har en försäkring där du kan få ersättning för rehabilitering så bör din veterinär skicka en remiss till K9 Fysioterapi - alternativt att det tydligt framgår i hundens journalkopia från veterinären, att hunden behöver rehabilitering. Underlaget behövs för att det ska vara ersättningsbart via hundens försäkring.


Detta bokas vid rehabiliteringsupplägg, fortsatt rehabilitering - för er som bokar tid på remiss från veterinär pga skada.

Bokas också vid kombination av behandlingar som exempelvis WTM/vattentrask, vibrationsbehandling, laserbehandling/elektroterapi, massage/stretching.

Kommer vi överens om att enbart en behandlingsform behövs, eller enbart WTM/vattentrask så bokas den tjänsten separat istället och då gäller också de priserna.

Kostnad: 700 kr 
5-kort: 3300 kr
10-kort: 6000 kr