Balansbollsträning

Privat enskild balansbollsträning där du och din hund antingen får prova på träningsformen (beroende på era tidigare erfarenheter) eller utveckla er.

Med balansbollsträning bygger vi upp hunden på ett skonsamt sätt - vi tränar de skelettnära musklerna och bygger upp hunden på djupet. Träningen ger mindre skaderisk tack vare att hunden dels får bättre kroppskontroll men också bättre muskeluppbyggnad som räddar upp kroppen vid snedsteg eller hög aktivitet.
Träningen är jobbig för hunden och är hunden inte van så blir den snabbt trött. Det är därför viktigt med successiv ökning av träningstiden samt att man är noga med återhämtning.

Under träningen kommer jag med tips och råd kring hur du tränar med balansredskap, vad du kan lägga mest fokus på med just din hund för optimal och skonsam träning, samt ett upplägg för hur ni kan fortsätta utvecklas. 

Kostnad 30 min: 300 kr

Foto: Anci Lampe
Foto: Anci Lampe