Om K9 Fysioterapi & Trim

K9 Fysioterapi grundades av mig, Emma Pihl, april 2021. Jag har valt att spinna vidare på mitt starka genuina intresse för hundar och framförallt friskvård. Som många andra så vill även jag förverkliga en dröm och ett stort mål om att arbeta med det jag verkligen brinner för. Jag vill göra skillnad och jag vill framförallt få hundvärlden att få upp ögonen för hur mycket vi kan göra för våra hundar, med oftast ganska enkla medel, för att få de att leva ett så friskt och sunt liv som bara möjligt. 

Pälsvården har dessutom legat mig varmt om hjärtat sedan länge och jag har alltid varit intresserad av klippraser och en del av utställning. 
En period under 2022 har jag också varit anställd som hundfrisör. Tiden räckte inte till för både mitt egna företagande och anställningen så därför tar jag bara emot klipp- och trimkunder i mitt företag numera.


Min vision med mitt företagande är att erbjuda personlig service för alla hundägare, med individuellt upplagda planer kopplat till hundens välmående och hälsa. Alla hundar är lika mycket värda i mina ögon. Gammal som ung, tävlingshund som sällskapshund.
Jag är genuin och medveten om att det är din ögonsten jag har i mina händer, och tillsammans hittar vi en lösning och behandlingsplan som passar. Vare sig det gäller hundfysioterapi eller pälsvård.


H-märket är en trygghet för dig som hundägare och intygar uppfyllda utbildningskriterier samt följande av föreningens stadgar och etiska ställningstagande. 

Sveriges Hundföretagare har inblick i företagets verksamhet och kunderna har rätt att anmäla missnöje. 

Det finns även särskilda krav för H-märkta företag som ska följas för att få fortsatt använda kvalitetsstämpeln.
Regelbunden fortbildning ska ske utöver att jag som medlem i SHF ska respektera och följa nedan listade punkter;
- Respektera hundens välfärd.
- Hålla mig uppdaterad på mitt område.
- Respektera min egen roll i förhållande till andra professionella. 
- Respektera hundens ägare.
- Representera SHF på ett positivt sätt. 
- Följa gällande lagar och bedriva mitt företag på ett professionellt sätt.